หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บุคลากร | ติดต่อเรา | สื่อสังคมออนไลน

| อ่านข่าว |

| อ่านข่าว |

| อ่านข่าว |

| อ่านข่าว |

| ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด |

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

>> ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

>> ข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

>> ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565